Skip to content

Правила за безопасност

1. Всички лица, използващи съоръженията в Трамплинния парк, които са под 5-годишна възраст, трябва да бъдат придружени от възрастен. Деца между 2 и 5 години да използват съоръженията в рамките на организираната Зона за деца или в изрично посочено от Трамплинни паркове Зона 52 АД време. Лица под 12-годишна възраст трябва да бъдат придружавани в помещенията от отговорен възрастен, даващ съгласие. Родителят/Настойникът трябва да е над 18-год. възраст.

2. Участниците не могат да бъдат допускани до Дейностите в Парка, ако превишават тегло от 118 кг. (18st. 7lb). Това е с цел тяхната собствена безопасност и тази на околните.

3. Зона 52 предоставя разнообразие от дейности базирани на трамплините. Клиентите използват Парка със съзнанието, че участието не е без риск и сериозната злоупотреба може да доведе до нараняване и/или да бъде фатална.

4. Всички потребители трябва да посетят инструктаж за безопасност преди всяка сесия и да спазват инструкциите на съответните служители на Трамплинни паркове Зона 52 АД, включително на Наблюдателите на Парка по всяко време.

5. След инструктажа за безопасност и след като вече се намират в съоръжението с трамплините, участниците няма да бъдат наблюдавани индивидуално и поотделно от персонала на Трамплинни паркове Зона 52 АД.

6. За да се увеличат нивата на захващане и безопасност и по хигиенни причини, всички клиенти трябва да носят специални чорапи с грип с марката Трамплин Зона 52, докато използват съоръженията в Парка. Чорапите с грип са за многократна употреба и могат да бъдат закупени на място или онлайн.

7. Всички вещи трябва да бъдат отстранени от джобовете преди ползването на всички съоръжения в Трамплинния парк. Всички участници трябва да се уверят, че не носят никакви остри предмети и да свалят всички бижута или неприкрепени предмети, преди да участват в която и да е дейност.

8. Трамплинни паркове Зона 52 АД не поема отговорност за загубата или вредите върху личните вещи на клиентите, докато се намират на място. Трамплинни паркове Зона 52 АД не носи отговорност за загуба или вреда по превозни средства на клиенти. Превозните средства и тяхното съдържание се оставят на риск на своя собственик.

9. Трамплинни паркове Зона 52 АД си запазва правото да откаже достъп или да отстрани участник от помещенията, ако бъде счетено за необходимо да направи това. Това включва всеки клиент, чието поведение се счита за асоциално и/или опасно за него или за околните или за когото се счита, че е под въздействие на алкохол или наркотици. Решението на отговорния член на персонала на Трамплинни паркове Зона 52 АД по всички въпроси относно достъпа е окончателно.

10. Трамплинни паркове Зона 52 АД си запазва правото да откаже достъп до трамплинната арена на всеки участник, който не е облечен подходящо за дейността.

11. Трамплинни паркове Зона 52 АД си запазва правото да откаже достъп или да отстрани от помещенията всяко лице, което причини умишлени вреди върху съоръженията, приспособленията, мебелите или друго имущество на Трамплинни паркове Зона 52 АД. Всяка страна с подобно поведение ще носи отговорност за заплащането на поправката, отстраняването и за всички причинени вреди. Това включва всяка вреда, причинена от неизползването на оборудването по предназначение и/или неспазване на предоставените насоки и/или инструкции.

12. С цел здравето и безопасността и за да се осигури безопасното управление на другите клиенти, Трамплинни паркове Зона 52 АД си запазва правото да отказва достъп при закъснения.

13. Трамплинни паркове Зона 52 АД няма да дължи никакво възстановяване на средства или компенсация, ако на участник не бъде позволено, бъде му отказан достъп или реши да не осъществи или да не завърши сесия.

14. Във връзка с конкретните дейности ще се прилагат следните правила:

 

Стената (The Wall) в Зона 52

Без катерене или набиране по Стената с ръце. Aко не можете „да бягате или да скачате“, първо трябва да развиете уменията си в другите зони.

Катеренето по Стената с ръце е забранено. Разрешава се единствено ходене и тичане с крака.

Само един скачащ може да се намира на стенния трамплин във всеки един момент.

Уверете се, че никой не се намира на трамплина, преди да скочите от стената. ВИНАГИ скачайте в границите на собствените си възможности.

Минималната височина за скачане е 125 см.

Трамплините за постижения имат много голям отскок и трябва да бъдат използвани с повишено внимание.

Стената в Зона 52 е само за напреднали участници. Винаги следвайте инструкциите на Наблюдателя от персонала на Трамплинни паркове Зона 52 АД.

 

Стълба (Fidget Bars) в Зона 52

Не използвайте Стълбата, докато зоната, в която можете да паднете не е свободна от други хора.

 

Транспортната мрежа (Cargo Traverse) в Зона 52

Не използвайте Транспортната мрежа, докато зоната, в която можете да паднете, не е свободна от други хора.

 

Интерактивна стена (Interactive wall) в Зона 52

Интерактивната стена може да се използва само от един човек във всеки момент.

 

Въжена линия (Strap Line) в Зона 52

Не използвайте Въжената линия, докато зоната, в която можете да паднете, не е свободна от други хора.

 

Битка с обекти от пяна (Battle Beams) в Зона 52

Не използвайте обектите от пяна за битка, докато зоната, в която можете да паднете, не е свободна от други хора.

 

Маймунска линия (Monkey Bars) в Зона 52

Не използвайте Маймунската линия, докато зоната, в която можете да паднете, не е свободна от други хора.

 

Бийт нощи (Beat nights) в Зона 52

Всички скачащи, които посещават Бийт нощите за тийнейджъри в Зона 52, трябва да са на възраст 11 или повече години.

 

Кошове (Slam Dunk) в Зона 52

Само едно лице в един момент на кош.

Никога на влизайте на трамплина, когато останалите опитват да направят забивка на коша. Повторният скок може да причини нараняване.

 

Стена за катерене (Climbing wall) в Зона 52

Не използвайте Стената за катерене, ако други лица я използват.

Никога не се катерете под други катерачи, защото, ако те паднат, ще се приземят върху Вас, което може да доведе до нараняване.

 

Скокове (Jumps) в Зона 52

Всички скачащи трябва да са навършили поне 5 години.

Скачащи под 6-годишна възраст трябва да бъдат придружени от отговорен възрастен (18-годишен или по-възрастен).

Децата под 2-год. възраст не могат да ползват Зоната.