Skip to content

Избери билет! Направи резервация сега!

Спести Време, Ела Подготвен

Скачането в парка се осъществява задължително със специални чорапи за скачане, които могат да бъдат закупени от рецепцията на цена от 3 лева за чифт. Чорапите за скачане са за многократно ползване.

Всички скачащи под 18-годишна възраст трябва да представят подписана Декларация за информирано съгласие от родител или законен наследник, преди влизането си в парка. Декларацията може да бъде попълнена онлайн и е валидна за период от 12 месеца (освен при промяна на обстоятелствата, включително промени в здравословното състояние), в който случай трябва да бъде попълнена наново.